บริษัท สมบัติพรชัย จำกัด

SOMBATPORNCHAI CO., LTD.

บริษัท บริษัท สมบัติพรชัย จำกัด (ID: 0105535054011) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 25/3/2535 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 131 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ กิจการหลักคือ การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105535054011
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
25/3/2535 พ.ศ.
(32 ปี 3 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
25/3/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง