ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอยัล-ทัชมาฮาล

ROYAL - TAJMAHAL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103506002553
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/4/2506 พ.ศ. (61 ปี 1 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
1/4/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 888/32-33 ชั้นที่ 3 ถนนเพลินจิต แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า