ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนวยและเพื่อนร่วมบริการ

AMNOOUY AND FRIENDS UNION SERVICE LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนวยและเพื่อนร่วมบริการ (ID: 0103504005113) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 5/9/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 4/3 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 90,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504005113
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
5/9/2504 พ.ศ.
(62 ปี 10 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
5/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
90,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง