ห้างหุ้นส่วนจำกัด ติมโหมว

TIM MOW LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ติมโหมว (ID: 0103504004061) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/7/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 3748 ค.ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงบางโคล่* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การเลื่อยไม้ มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504004061
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/7/2504 พ.ศ.
(62 ปี 11 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
20/7/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
16101 การเลื่อยไม้

บริษัทที่คล้ายคลึง