บริษัท แบนเนอร์โพรดักส์ จำกัด

BANNER PRODUCTS CO., LTD.

บริษัท บริษัท แบนเนอร์โพรดักส์ จำกัด (ID: 0105523005320) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 31/3/2523 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 59 สุขุมวิท 39 ซอยพร้อมพงษ์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การเลื่อยไม้ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105523005320
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
31/3/2523 พ.ศ.
(44 ปี 3 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
31/3/1980 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
16101 การเลื่อยไม้

บริษัทที่คล้ายคลึง