บริษัท คริสทาลิโน่ คริสตัล จำกัด

CRISTARLLING CO., LTD.

บริษัท บริษัท คริสทาลิโน่ คริสตัล จำกัด (ID: 0105539095412) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/8/2539 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 19-21 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105539095412
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/8/2539 พ.ศ.
(27 ปี 10 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
27/8/1996 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง