ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลออุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

CHALORINDUSTRY & COMMERCE LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000235
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/1/2504 พ.ศ. (63 ปี 3 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
11/1/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 455 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า