ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตียเลี่ยงฮั้ว

TIA LAING HUA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503005446
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/7/2503 พ.ศ. (63 ปี 8 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
27/7/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 112/1 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46634 การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์