ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองไพศาล

RUNG RUANG PHAISAL LTD.,PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002777
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/5/2504 พ.ศ. (62 ปี 11 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
18/5/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 457 ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46634 การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์