ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สหไพบูลย์

S. SAHA PAIBOON LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503003249
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/4/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
11/4/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 99,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 91 ตรอกศิลป ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น