ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์โว

MARNT COSMETIC PRODUCTS LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์โว (ID: 0103503002056) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 4/3/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1094/1 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการเรียนการสอนตัดเสื้อผ้าและเสริมสวย มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503002056
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
4/3/2503 พ.ศ.
(64 ปี 4 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
4/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
P การศึกษา

บริษัทที่คล้ายคลึง