ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัมเบอร์ยูเนี่ยน

KINGTO SAWMILL LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005396
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/10/2502 พ.ศ. (64 ปี 8 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
15/10/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 55 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น