บริษัท ไม้วงศ์พานิช จำกัด

VONG PANICH TIMBER CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105526027278
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/7/2526 พ.ศ. (40 ปี 11 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
4/7/1983 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 2/9 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น