ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียบูรพา

ASIA EASTERN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004799
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/9/2502 พ.ศ. (64 ปี 6 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
16/9/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 76/5 ถนนพระราม 6 แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า