ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุนรัตน์ก่อสร้าง

UNARATE CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003725
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
15/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 35 ซอยอารี แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์