ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.ที.ซี. การสร้าง

R.T.C. CONSTRUCTION LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103542001154
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/1/2542 พ.ศ. (25 ปี 5 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
15/1/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 236 ซอยเพชรเกษม 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์