ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มไท้ฮวด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005741
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/12/2501 พ.ศ. (65 ปี 4 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
8/12/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1766,1768,1770,1772 ถนนบรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10612 การผลิตแป้งจากข้าว