ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงฮวดเซี้ยงเหลี่ยงกี่

KWANG HUAT SIANG LIANG KEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003213
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/10/2500 พ.ศ. (66 ปี 6 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
24/10/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 240 ตรอกตลาดหลวง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10612 การผลิตแป้งจากข้าว