ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรพลดิสเปนซารี่

METRAPOLE DISPENSARY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005287
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/10/2501 พ.ศ. (65 ปี 7 เดือน ที่แล้ว)
30/10/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 86 ถนนไมตรีจิตต์ (ซอยพระแก้ว) แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า