บริษัท แกรนด์เวล จำกัด

GRAND WELL CO., LTD.

บริษัท บริษัท แกรนด์เวล จำกัด (ID: 0105531044126) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/6/2531 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 20/3 ซอยวัดบรมนิวาส ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105531044126
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/6/2531 พ.ศ.
(36 ปี 1 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
16/6/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง