ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยส.ย.กลการ

THAI S. Y. ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499003201
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/11/2499 พ.ศ. (67 ปี 7 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
14/11/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 81 อาคาร10 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น