ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยกรุงการช่าง

THAI SANGUN BOON SONG PLASTIC LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103529006172
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/3/2529 พ.ศ. (38 ปี 3 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
13/3/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 922/61 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโคล่* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น