ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมอแคนไทล์สับไพลย์

MERCANTILE SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499002425
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/3/2499 พ.ศ. (68 ปี 1 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
17/3/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 63 ถนนตรอกพระยาสุนทร แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น