บริษัท ฟิวเจอร์ พาร์ท จำกัด

FUTURE PART CO., LTD.

บริษัท บริษัท ฟิวเจอร์ พาร์ท จำกัด (ID: 0105538032433) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 13/3/2538 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1429 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 5,500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105538032433
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
13/3/2538 พ.ศ.
(29 ปี 4 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
13/3/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง