ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง่วนฮะเซ้ง

NGUAN HA SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499002280
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/2/2499 พ.ศ. (68 ปี 3 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
1/2/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 139 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า