ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงสงวน

YUE SENG GUAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001194
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/7/2499 พ.ศ. (67 ปี 11 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
14/7/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 139 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46439 การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น