ห้างหุ้นส่วนจำกัด เศรษฐกิจการค้า

ECONOMIC TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494000912
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/2/2494 พ.ศ. (73 ปี 2 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
3/2/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1170 ถนนริมทางรถไฟช่องนนทรีย์ แขวงทุ่งมหาเมฆ* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46439 การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น