ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยตรีรัตน์

THAI TVI RATANA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499000996
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/6/2499 พ.ศ. (67 ปี 11 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
19/6/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 70-74 ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47595 ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน