บริษัท หงซิน อีเลคตริค จำกัด

HONG XIN ELECTRIC CO., LTD.

บริษัท บริษัท หงซิน อีเลคตริค จำกัด (ID: 0105562188405) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/11/2562 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 240 หมู่ที่ 4 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จ.ระยอง กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน มีทุนจดทะเบียน 45,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105562188405
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/11/2562 พ.ศ.
(4 ปี 8 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
6/11/2019 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
45,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง