ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร์ฮะเฮง

HAH HENG SAW MILL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497002614
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/9/2497 พ.ศ. (69 ปี 7 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
7/9/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 16/8 หมู่ 3 ถนนประชาราษฎร์ แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้