ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.กฤดากร

THE B. KRIDAKORN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495002510
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/8/2495 พ.ศ. (71 ปี 9 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
4/8/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 216 ถนนนครศรี แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13131 การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการย้อมสี