บริษัท เดียร์กลาเทีย อิมปอร์ตแอนด์เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

DEIGRATIA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

บริษัท บริษัท เดียร์กลาเทีย อิมปอร์ตแอนด์เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (ID: 0105541079071) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/12/2541 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 10/57 ชั้นที่ 3 ซอยพาณิชยการธนบุรี ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการย้อมสี มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105541079071
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/12/2541 พ.ศ.
(25 ปี 6 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
23/12/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง