ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่งเฮงฮวด

NON

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495002404
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/7/2495 พ.ศ. (71 ปี 11 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
4/7/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 2282 ณ.ตรอกวัดจันทร์ ถนนเจริญกรุง แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20299 การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น