บริษัท เอส.เอส.เคมีคอล อินดัสตรีส์ จำกัด

S.S.CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

บริษัท บริษัท เอส.เอส.เคมีคอล อินดัสตรีส์ จำกัด (ID: 0105541027038) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/5/2541 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 856 หมู่ที่ 3 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105541027038
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/5/2541 พ.ศ.
(26 ปี 2 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
1/5/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง