ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวเต็กกี่

527W TECK KEE

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494001561
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/7/2494 พ.ศ. (72 ปี 9 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
4/7/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 210 ถนนเยาวราช ตรอกอิศรานุภาพ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค