บริษัท พี แอนด์ บี โพรเดียวเม้นท์ จำกัด

P AND B PROCUREMENT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536090126
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/8/2536 พ.ศ. (30 ปี 10 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
9/8/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 93/1 ห้องหมายเลข 703-704 ชั้น 7 อาคารดิทแฮล์มทาวน์เว่อร์ส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค