ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต้ฟ้า

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103490001051
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/1/2490 พ.ศ. (77 ปี 3 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
11/1/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 70,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 6 ตรอกตำปีซา ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางล้อ