ห้างหุ้นส่วนสามัญ รัชนิดา

RATCHANIDA REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ รัชนิดา (ID: 0102527000095) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 10/5/2527 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 151 ซอยทวีเชิดชู ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง* เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การศึกษาระดับประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102527000095
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
10/5/2527 พ.ศ.
(40 ปี 2 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
10/5/1984 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
P การศึกษา

บริษัทที่คล้ายคลึง