บริษัท ลิตเติล คิด จำกัด

LITTLE KID COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ลิตเติล คิด จำกัด (ID: 0105540026020) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 12/3/2540 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 85/1 ซอยโสภณ ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การศึกษาระดับประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ มีทุนจดทะเบียน 50,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105540026020
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
12/3/2540 พ.ศ.
(27 ปี 4 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
12/3/1997 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
50,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
P การศึกษา

บริษัทที่คล้ายคลึง