ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาลี ที เชิ้ต

CHALEE T-SHERT LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาลี ที เชิ้ต (ID: 0103534007106) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 12/3/2534 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 47/20 ซอยพิชัย 1 ถนนเซนต์หลุยส์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 150,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103534007106
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
12/3/2534 พ.ศ.
(33 ปี 4 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
12/3/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
150,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง