ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชาเชียงใหม่

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102511000082
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/2/2511 พ.ศ. (56 ปี 4 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
5/2/1968 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 341 ถนนรัฐผดุง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46318 การขายส่งกาแฟชาโกโก้