ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลโลหะกิจ

LIAN CHOKS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503005667
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/8/2503 พ.ศ. (63 ปี 9 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
10/8/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 931 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46318 การขายส่งกาแฟชาโกโก้