ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิจวัฒนา

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิจวัฒนา (ID: 0102501000454) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/3/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 52/14 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 60,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102501000454
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/3/2501 พ.ศ.
(66 ปี 3 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
14/3/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
60,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง