บริษัท เอส.เจ.อินเตอร์เทรด จำกัด

S.J. INTERTRADE CO., LTD.

บริษัท บริษัท เอส.เจ.อินเตอร์เทรด จำกัด (ID: 0105538129925) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 31/10/2538 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 20 ซอยไผ่สิงห์โต ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105538129925
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
31/10/2538 พ.ศ.
(28 ปี 8 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
31/10/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง