บริษัท โลน สตาร์ ฟู้ดส์ จำกัด

LONE STAR FOODS COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท โลน สตาร์ ฟู้ดส์ จำกัด (ID: 0105561180796) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/10/2561 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 343 อาคารศูนย์การค้าเนเบอร์เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 102 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ มีทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105561180796
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/10/2561 พ.ศ.
(5 ปี 9 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
19/10/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง