ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทเครื่องกิลาไทย

THE THAI SHUTTLES COCK CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102486000011
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/1/2486 พ.ศ. (81 ปี 2 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
26/1/1943 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 12,020 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 114 ถนนพลับพลาไชย แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 32309 การผลิตอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น