ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครื่องกีฬาตรานกแก้ว

THE PARROT SPORTS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005261
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/10/2501 พ.ศ. (65 ปี 7 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
29/10/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 58,60,88,90 ซอยจันทน์ 23/1 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 32309 การผลิตอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น