ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์พาณิชย์

NARONGPANIT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0663562000329
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/5/2562 พ.ศ. (5 ปี 1 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
7/5/2019 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 44-46 ถนนแดงทองดีเหนือ ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จ.พิจิตร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป