ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหบุญวัฒนา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0603511000348
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/10/2511 พ.ศ. (55 ปี 7 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
31/10/1968 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง - ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02200 การทำไม้