บริษัท เจ.เอส แฮนดิคราฟท์ จำกัด

J.S.HANDCRAFT COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เจ.เอส แฮนดิคราฟท์ จำกัด (ID: 0515549000518) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/11/2549 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 29 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จ.ลำพูน กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฟางและวัสดุถักสาน มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0515549000518
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/11/2549 พ.ศ.
(17 ปี 8 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
6/11/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง